C R E A T I V E  A R T  D Í J

2011. szeptember 19-i verseny résztvevői:

 • Lachegyi Máté
 • Oláh Krisztián
 • Pintér Péter
 • Pozsár Máté
 • Szebenyi Máté
 • Szörényi Tamás
 • Varga Renáta
Döntőbe jutott:
 • Oláh Krisztián
 • Pozsár Máté
 • Szörényi Tamás
A 2011 évi Creative Art Díj nyertese:
 • Pozsár Máté

Pozsár Máté

M1 beszélgetés Vukán Györggyel a Creative Art Díjról:Horváth Tibor
szobrászművész alkotása

2011. szeptember 19-én kerül sor az általam alapított és finanszírozott CREATIVE ART DÍJ versenyére és díjátadására a Régi Zeneakadémia épületében. / Bp.1064.Vörösmarty u.35./

A tavaly alapított díj világszerte egyedülálló , célom az, hogy az improvizatív müvészet tekintélyét és jelentőségét visszaállítsuk az őt megillető szintre, amely az utóbbi időben jelentős veszteségeket szenvedett el. Ezzel szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy a zene eredeti egyensúlyviszonyai helyreálljanak. /Chopin, Liszt , Bach, Gershwin…/

Célom az volt, hogy a díjjal felhívjam a figyelmet a kreativitás szükségességére, segítsem a rögtönzés fontosságának becsületét és inspirációt gyakoroljak felélesztésére, ahogy ez valamikor is alapja volt a zenei létnek.

A verseny egyedisége és különlegessége az, hogy borítékban kihúzott 3 hangból kell azonnal megformált darabot improvizálni tetszőleges stílusban, zongorán.

Csak első díj van /plakett és 1000 Eurós pénz díj/, a zsüri 3 tagú /Szakcsi, Binder és én/.

Délelőtt –délután verseny, este zárókoncert és díjátadás.


Alulírott VUKÁN György - 1984-ben, 25 évvel ezelőtt - arra az elhatározásra jutottam,hogy a zene eredeti egyensúlyviszonyainak helyreállítása érdekében díjat alapítok Creative Art Díj néven. Célom az volt , hogy a díjjal felhívjam a figyelmet a kreativitás szükségességére, segítsem a rögtönzés fontosságának becsületét, és inspirációt gyakoroljak felélesztésére, ahogy ez valamikor is alapja volt a zenei létnek. Sajnos főként a XX. században a zene kettészakadt zeneszerzőkre és előadókra, mely - kétségtelen előnyei ellenére - hihetetlen mértékben vissza - és háttérbe szorította a  k r e a t í v embert, aki e g y s z e m é l y b e n  s z e r z ő  é s  e l ő a d ó .
Mert a zenész elsősorban attól zenész, hogy a saját gondolatait játsza. Ez e g y személyben kell megvalósuljon. Azt mondják, nehéz. Nem könnyű, de e z é r t nagy dolog a művészet. Ez évben úgy döntöttem, hogy a Díjat még életemben beindítom, hogy segíthessek a verseny elveinek, tisztaságának érvényesítésében. A Díj egy versengés alapján kerüljön kiadásra k é t évenként, augusztus 21-én, születésnapomon,és ennyiben utaljon személyemre,
A Díj első ízben 2010 –ben kerül átadásra. A versenyzők a Díj meghirdetését követően rögzített hanganyaggal neveznek be a versenybe, hogy előválogatásra legyen mód.
Korhatár 16 – 36 év.
A versenyt m a g y a r állampolgárok részére írjuk ki, a versenyév tavaszán. Terveimben szerepel k é s ő b b i e k b e n  a  Díj egész világra való kiterjesztése.
A verseny hangszere : zongora.
Stílus - megkötés nincs, annak érdekében hogy kifejezésre jusson, hogy a  z e n e  n e m  s t í l u s kérdés. - Sőt, aki minél szabadabban képes szárnyalni, annál inkább önmagát fogja kifejezni.
A Díj összege : 5000 €
Amennyiben az adott évben nem talál a zsüri díjra alkalmas személyt, akkor következő alkalommal a díj összege növekedjen a ki nem adott összeggel. A Díj összegét 60 évre biztosítottam – ez 30 díj összege. Az első lépcsőben a hangfelvétel alapján beválogatott versenyzők 3 tagú zsüri előtt, borítkokban elhelyezett témákból húznak, és pár perces gondolkodás után hangszerhez ülve rögtönzött darabot kell játszaniok a borítékolt témára. Lényeges, hogy a darab formailag is korrekt legyen. Időtartam korlátok: cca 5-10 percben kell a feladatot megoldani. Természetesen a darab előadásának minősége, őszintesége – katarzisa nagyon lényeges szempont.
Összességében a fő elvárás : kerek, megformált, értékes, spontán „zenemű” jöjjön létre – műfaji korlátok nélkül. Magas szintű hangszeres előadásban.
ZENE LEGYEN,
mely a megadott témát bontja ki, mint minden más normális zenemű esetében. A régi nagyok szellemében.

A válogatás során a zsüri – / 3 tagú: Vukán György, Szakcsi Lakatos Béla és egy harmadik személy, aki a második Díj-kiírásától számítva m i n d i g az előző
verseny győztese legyen. Az első verseny harmadik zsüritagjának személye később kerül meghatározásra./ - kiválogatja a legjobb három versenyzőt, akik nyilvános TV adásban mérik össze tudásukat. Ez a  d ö n t ő.
A döntőben e g y megadott téma van csak, mindenki ugyanarra a témára kell rögtönözzön, de csak a helyszínen tudják meg, mi a téma. Ily módon az első versenyző ha befejezte, bennmaradhat meghallgatni a másodikat és így tovább. A döntőben mindhárom versenyző e g y  s z a b a d o n
választott témára is bemuthat egy rögtönzést. A darabok időtartama 5-10 perc legyen.
Ezt követi a Díj átadása.
A Díjjal jár egy p l a k e t t és egy d i p l o m a  is. C s a k első díj van. Többször nem lehet benevezni a versenyre. A verseny ,a válogatás és a döntő Budapesten, egy később meghatározásra kerülő, méltó helyszínen lesz megtartva. A zsüribe mindig olyan személy kerüljön, aki magában is j e l e s rögtönző, mert csak ezek a személyek tudják, ismerik igazán a feladat nehézségét-szépségét. Tekintettel arra, hogy a Díjat a későbbiekben világviszonylatban kívánnám meghirdetni, további támogatókat szívesen fogadnék. Kikötésem hogy minden alkalommal csak 1 Díj kerülhet átadásra, közönség szavazás nincs, a zsűri egyhangúlag, vagy 2: 1 arányban képes döntést hozni.

A Díjat halálom után Kriskó Zoltán barátom kezeli.
Jó versenyzést kívánok, sok örömet a zenében, az önkifejezés végtelen boldogságában. Mindenkinek.
Szeretettel.
2oo9. március elsején, Budapesten.
Vukán György